δικαστικά έξοδα

Οι τιμές μας διαπραγματεύτηκαν με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων και των διαφόρων ταμείων ασφάλισης υγείας. Αυτό το τέλος αποτελείται από τα συστατικά της περίθαλψης, της στέγασης και των τροφίμων, καθώς και το κόστος επένδυσης. Παρέχουν την καθημερινή φροντίδα.

Το μηνιαίο κόστος κατοικίας μας προκύπτει από αυτές τις κατηγορίες φροντίδας. Αυτά, ωστόσο, εξακολουθούν να μειώνονται από τις πληρωμές που μπορείτε να λάβετε από διαφορετικά τμήματα. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα,

  • τα οφέλη του νοσηλευτικού ταμείου,
  • πιθανό επίδομα φροντίδας,
  • ή βοήθεια για τη φροντίδα και / ή
  • Ταμεία από ταμεία στήριξης (ταμεία κοινωνικής πρόνοιας) και άλλα,

αν το εισόδημα (για παράδειγμα, η σύνταξή σας) δεν καλύπτει τη δική σας μετοχή και δεν υπάρχει περιουσιακό στοιχείο. Η προσωπική ιδιοκτησία υπολογίζεται στη συνέχεια ξεχωριστά. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Ο παρακάτω πίνακας θα σας δώσει μια σύντομη επισκόπηση του τρόπου πληρωμής στην περίπτωσή μας:

TagespreisePflegegrad 1Pflegegrad 2Pflegegrad 3Pflegegrad 4Pflegegrad 5
Pflegesatz49,92 €64,00 €80,18 €97,04 €104,60 €
Ausbildungs-
zuschlag
1,83 € 1,83 € 1,83 € 1,83 € 1,83 €
Unterkunft & Verpflegung 28,15 € 28,15 € 28,15 € 28,15 € 28,15 €
Investitions-
kosten
22,08 € 22,08 € 22,08 € 22,08 € 22,08 €
Heimentgelt täglich 101,98 € 116,06 € 132,24 € 149,10 € 156,66 €
Gesamtkosten / Monat3.102,23 €3.530,55 €4.022,74 €4.765,62 €4.765,60 €
Zahlung der Pflegekasse 125,00 € 770,00 € 1.262,00 € 1.775,00 € 2.005,00 €
Gesamtanteil Bewohner 2.977,23 € 2.760,55 € 2.760,74 € 2.760,62 € 2.760,60 €
abzgl. Unterstützung Staatindividuellindividuellindividuellindividuellindividuell
abzgl. Leistungszuschlag der Pflegekasse nach § 43c SGB XIindividuellindividuellindividuellindividuellindividuell
Tabelle 1: Übersicht Pflegesätz täglich / monatlich